درباره ما

آموزشگاه مراقبت زيبايی زيبنده

موسس و صاحب امتياز آموزشگاه و سايت  : خانم بی بی وجیهه غفاریان محمدی


پس از ثبت نام در  دوره هاي موجود در اين سايت و فراگيری و قبولی در آزمون پايان دوره، گواهينامه سازمان آموزش فني و حرفه ای به فراگيران اعطا می گردد.

آخرین تغییر: پنج‌شنبه، 11 اردیبهشت 1399، 6:59 عصر